Зміст діяльності психологічної служби

В початковій школі

Мета: допомога учню соціалізуватися й адаптуватися до соціального середовища шляхом оптимального розвитку його потенційних можливостей.

Діагностичний напрямок

1. Визначення психологічної готовності дітей 6-річного віку до навчання у школі (вересень-жовтень).

2. Психологічний супровід процесу адаптації учнів 1-х класів (листопад).

3. Психологічний супровід процесу адаптації учнів 4-х класів при переході до школи II ступеню (квітень).

Корекційно-розвивальний напрямок:

Мета: розвиток основних психічних функцій, пізнавальної активності, довільності дій контролю та функції планування молодших школярів, що забезпечують ефективність освітнього процесу молодших школярів.

В середній школі

Мета: сприяння формуванню схильностей як умови подальшого розвитку здібностей, почуття компетентності та адекватної самооцінки, забезпечення узгодженості між пізнавальними інтересами і здібностями учнів при організації навчально-виховного процесу у школі.

Діагностичний напрямок

1. Процес адаптації учнів 5-х класів (листопад).

2. Психологічне забезпечення допрофільного та профільного навчання, сприяння професійному самовизначенню учнів (лютий).

3. Психологічний супровід дітей з особливостями психофізичного розвитку.

4. Пошук, виявлення та підтримки дітей, які мають здібності та обдарованість (грудень).

5. Психологічний супровід дітей «групи ризику».

Корекційно-розвивальний напрямок

1. Корекція дисгармонійного розвитку характеру, порушень саморегуляції та неадекватної самооцінки підлітків, корекція порушень розвитку особистості учнів середніх та старших класів.

2. Розвиток емоційно-вольової сфери учнів як основи довільної регуляції поведінки.

3. Допомога в формуванні «Я-концепції», що забезпечує здатність до самоідентифікації та самоактуалізації юнаків.

В старшій школі

1. Сприяння створенню умов для формування зрілої особистості з розвинутою самосвідомістю як основи для подальшого її професіонального самовизначення.

2. Сприяння розвитку рефлексивної свідомості та позитивної Я-концепції, створення умов для формування психічних новоутворень, що забезпечують здатність до самоідентичності, самовизначення.

Діагностичний напрямок

1. Визначення рівня сформованості психічних новоутворень, що забезпечують можливості успішної соціально-психологічної адаптації та саморозвитку.

2. Вивчення рівня сформованості життєвих та професіональних планів.

Корекційно-розвивальний напрямок

1.Корекція дисгармонійного розвитку характеру, порушень саморегуляції та неадекватної самооцінки підлітків, корекція порушень розвитку особистості учнів старших класів.

2. Розвиток мотивації здорового способу життя.

Організація соціально-педагогічної та психологічної допомоги

Мета: Профілактика дезадаптації та шкільної неуспішності.

1. Захист і охорона прав дітей.

2. Забезпечення участі дітей у національних, обласних та міських соціальних програмах.

3. Соціальний патронаж.

Реабілітаційний напрямок

Мета: допомога новоприбулим учням; сприяння адаптації учнів до умов навчання після хвороби; психологічна та соціально-педагогічна підтримка учням пільгових категорій та тих, які прибули із зони АТО.

Профілактичний напрямок

1. Своєчасне попередження відхилень у психофізичному, інтелектуальному та особистісному становленні особистості, міжособистісних стосунках та запобігання конфліктним ситуаціям у навчально-виховному процесі.

2. Профілактика учинень дітьми навмисних самоушкоджень, суїциду, формування ціннісних ставлень до життя й здоров'я.

3. Вплив на соціальне і навчально-освітнє середовище з метою створення умов розвитку, адекватних особливостям дитини. Попередження насильницьких дій щодо дітей.

Консультативний напрямок

Індивідуальне та групове консультування всіх учасників навчально-виховного процесу з підвищення психологічної, соціально-педагогічної компетентності.

Просвітницько-методичний напрямок

Поширення знань про вікові особливості учнів, методи попередження стресової поведінки.

Кiлькiсть переглядiв: 33