Соціальний педагог-спеціаліст, зайнятий у сфері соціальної роботи або освітньо-виховної діяльності, здійснює посередницьку роль між освітніми закладами, сім’єю, трудовими колективами, громадськістю, організовує їх взаємодію, об’єднує зусилля з метою створення в соціальному середовищі умов для всебічного розвитку дітей, підлітків, молоді як особистостей, їх благополуччя в соціумі.

Виступаючи посередником у системі взаємодії, соціальний педагог впливає на становлення гуманістичних, доброзичливих, морально-етичних стосунків у колективі, на формування особистості у соціальному оточенні, природі, ставлення до власного здоров’я тощо.

Сферою соціально-педагогічної діяльності має бути суспільство, в цілому, оскільки немає в ньому такого елементу, що не впливав би на соціальне формування людини, не відбивався б на розвитку соціуму.

Соціальний працівник чи психолог?

Як виглядає, наше суспільство ще не зовсім знає чи розуміє, хто такий соціальний педагог. Адже професія ця з’явилася в нас порівняно недавно – тільки років десять тому таку спеціальність почали впроваджувати у свої навчальні плани провідні вищі навчальні заклади України, а в школах, сиротинцях, інтернатах, притулках для неповнолітніх та навіть у ВНЗ таких працівників наразі замінюють психологи. Хоча соціальний педагог у перехідний період постійних суспільних та затяжної культурної кризи є вельми потрібним, особливо для роботи з іще несформованою молоддю та дітьми, на долях яких ці процеси відбиваються, напевне, найтяжче.

Найчастіше соціального педагога плутають або з соціальним працівником, або з професійним психологом. Без сумніву, ці професії пов’язані між собою, адже серед академічних дисциплін соціальна педагогіка посідає проміжне місце між психологією та соціологією, поєднуючи в собі певні риси як одної, так і другої. Проте якщо соціальний працівник у рамках роботи в якійсь із соціальних служб допомагає малозабезпеченим та малозахищеним верствам населення вирішувати соціальні проблеми – наприклад, отримати якийсь вид матеріальної допомоги тощо, то соціальний педагог насамперед виховує вміння не падати духом, вчить людей самим бачити вихід із складної ситуації, формує людину, особливо молодого віку, як особистість, здатну впоратися як з психологічними, так і з соціальними негараздами у своєму житті. Поряд із тим, психолог більше зорієнтований на ваш внутрішній світ, тоді як соціальний педагог обов’язково намагатиметься допомогти вам соціалізуватися, тобто самореалізуватися, не випадаючи за межі суспільства, знайти у ньому своє місце й водночас бути корисним для інших.

Кiлькiсть переглядiв: 57