Структура навчального закладу:

  • загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів;
  • у старшій школі організовується за природничо-математичним напрямом диференціації навчання за математичним профілем, за суспільно-гуманітарним напрямом диференціації навчання за історичним профілем (Витяг зі Статуту ХЗОШ № 122)

Управління навчальним закладом

СТРУКТУРА ХАРКІВСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 122 ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

/Files/images/2018/hkljhhj.jpg

ІV. УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

4.1. Управління Навчальним закладом здійснюється Департаментом освіти Харківської міської ради та Управлінням освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради. Безпосереднє керівництво Навчальним закладом здійснює його директор.

4.2. Вищим органом громадського самоврядування Навчального закладу є конференція колективу, що скликається не менш 1 разу на рік. Делегати конференції з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

- працівників Навчального закладу - зборами трудового колективу;

- учнів школи ІІ-ІІІ ступенів Навчального закладу - класними зборами;

- батьків, представників громадськості - класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Термін їх повноважень становить один рік.

4.3.У період між конференціями діє рада Навчального закладу.

4.3.1. Метою діяльності ради є:

- сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

- об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку Навчального закладу та удосконалення навчально-виховного процесу;

- формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління Навчальним закладом;

- розширення колегіальних форм управління Навчальним закладом;

- підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних зорганізацією навчально-виховного процесу.

4.4. При Навчальному закладі за рішенням конференції може створюватися і діяти піклувальна рада.

4.5. Метою діяльності піклувальної ради є сприяння створенню належних умов доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

4.6. У Навчальному закладі створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган – педагогічна рада.

Головою педагогічної ради є директор Навчального закладу.

Педагогічна рада розглядає питання:

- удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу, планування та режиму роботи Навчального закладу;

- переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів провідповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;

- підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи;

- впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду, морального та матеріального заохочення учнів та працівників Навчального закладу;

- притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів за невиконання ними своїх обов'язків.

(витяг зі Статуту ХЗОШ № 122)

Кiлькiсть переглядiв: 101