• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Форми навчання

Поняття форми навчання

Засвоєння змісту освіти здійснюється в різних формах.

Латинське слово forma означає зовнішній обрис, зовнішній вигляд, структура чого-небудь. Стосовно навчання поняття "форма" вживається в двох значеннях: форма навчання і форма організації навчання.

Форма навчанняяк дидактична категорія означає зовнішню сторону організації навчального процесу. Вона залежить від цілей, змісту, методів і засобів навчання, матеріальних умов, складу учасників освітнього процесу та інших його елементів.

Існують різні форми навчання, які поділяються за кількістю учнів, часом і місцем навчання, порядком його здійснення. Виділяють індивідуальні, групові, фронтальні, колективні, парні, аудиторні та поза аудиторні, класні і позакласні, шкільні і позашкільні форми навчання. Такі класифікації не є строго науковими, але дозволяють дещо впорядкувати різноманітність форм навчання.

Індивідуальна форма навчання передбачає взаємодію викладача з одним учнем.

У групових формах навчання учні працюють в групах, створюваних на різних засадах.

Фронтальна форма навчання передбачає роботу викладача відразу з усіма учнями в єдиному темпі і з загальними завданнями.

Колективна форма навчання відрізняється від фронтальної тим, що учні розглядаються як цілісний колектив зі своїми особливостями взаємодії.

Припарному навчанні основна взаємодія відбувається між двома учнями.

Такі форми навчання, якаудиторнітапоза аудиторні, класнііпозакласні, шкільнііпозашкільні,пов'язані з місцем проведення занять.

Розглянемо тепер, який зміст вкладається в поняття "форма організації навчання", або "організаційна форма навчання". Ці поняття розглядаються як синоніми.

Форма організації навчання- це конструкція окремої ланки процесу навчання, певний вид занять (урок, лекція, семінар, екскурсія, факультативне заняття, іспит і т.д.).

Класифікація форм організації навчання проводиться вченими з різних підстав. Наприклад, в основі класифікації В. І. Андрєєва лежить структурна взаємодія елементів по домінуючою мети навчання. Автор виділяє наступні форми організації навчання: вступне заняття; заняття з поглиблення знань; практичне заняття; заняття по систематизації і узагальнення знань; заняття з контролю знань, умінь і навичок; комбіновані форми занять[1].

В. А. Онищук поділяє форми організації навчання за дидактичними цілями натеоретичні, практичні, трудові, комбіновані[2].

А. В. Хуторський виділяє три групи форм організації навчання: індивідуальні, колективно-групові та індівідуально-колектівні заняття.

До індивідуальнихзанять відносяться репетиторство, тьюторство, менторство, гувернерство, сімейне навчання, самонавчання.

Колективно-групові заняттявключають уроки, лекції, семінари, конференції, олімпіади, екскурсії, ділові ігри.

Індивідуально-колективні заняття- це занурення, творчі тижні, наукові тижні, проекти.

· [1]Андрєєв В. А.Педагогіка: Навчальний курс. 2-е изд. Казань, 2000. С. 307.

· [2]Дидактика сучасної школи: Посібник для вчителів / За ред. В. А. Онищука. Київ, 1987. С. 241.

Кiлькiсть переглядiв: 437